Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Hun verleden is niet hun toekomst

Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd

Jeugdzorgorganisaties intensiveren hun hulp aan meisjesslachtoffers van loverboys of mensenhandel. De afspraken die ze daarover hebben gemaakt staan in dit actieplan.

Begin 2014 namen jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd' in te stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers. De Commissie onder onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough kreeg de opdracht met een actieplan te komen om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren.

Actiepunten

De jeugdzorg gaat onder andere werken aan betere signalering en een registratieprocedure voor minderjarige slachtoffers ontwikkelen. Ook is afgesproken deze meiden voortaan in een  groep specifiek voor meisjes op te vangen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dit niet te doen. De samenwerking met politie en justitie wordt verder uitgewerkt en er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelingen.


Titel:
Hun verleden is niet hun toekomst. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd
Auteur:
Berger, M. en S. Abrahamse
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
49 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies