Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Huiselijk geweld te lijf

Manifest Kring van Veiligheid

De Kring van Veiligheid vraagt om een innovatieprogramma en doet een appel op alle betrokkenen en verantwoordelijken:

  • Een actieve samenleving tegen geweld
    Wegkijken kan niet meer, wij pleiten voor een activeringsstrategie: alle betrokkenen – ook omstanders, buren, familieleden en vrijwilligers  - moeten handvatten krijgen en leren om de ernst van partnergeweld en kindermishandeling beter te duiden, tijdig het gesprek aan te gaan en zo nodig alarm te slaan.
  • Professionals: samenwerken, integrale verantwoordelijkheid en leren
    De ernst van de situatie vraagt om meer samenwerking, gekoppeld aan een bredere vorm van professionele verantwoordelijkheid. Waar nodig moeten profes­sionals de grenzen van hun formele taak durven overschrijden. Op korte termijn kan een inhaalslag worden gemaakt door te starten met consequent leren van incidenten, good practices te bespreken en elkaar kritisch te bevragen. Dit moet leiden tot een structurele  leer- en verbeterbeweging. 
  • De Nationaal Rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling
    De Kring vraagt om een Nationaal Rapporteur: een waakhond en aanjager die op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling agendeert, monitort, signaleert, stimuleert en verbindt.

De Kring van Veiligheid verwijst naar de spreekwoordelijke kring die om elk kwetsbaar gezin, individu of kind zou moeten staan en die zich zou moeten sluiten bij dreigend gevaar. De Kring is een initiatief van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut en bestaat uit bestuurders en deskundigen onder voorzitterschap van Jacques Wallage.


Titel:
Huiselijk geweld te lijf. Manifest Kring van Veiligheid
Auteur:
Kring van Veiligheid
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
28 pagina's
Huiselijk geweld te lijf

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies