Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Het Boxtels Model in 1000 woorden

voor ambtenaren jeugd & onderwijs en samenwerkingspartners in voor- en vroegschoolse educatie

Deze brochure beschrijft beknopt de werking van de Boxtels Model-matrix.

De gemeente Boxtel ging voortvarend aan de slag met de 'Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie' (Wet OKE) en heeft op methodische wijze een vorm van 'samenwerken in samenhang' ontwikkeld. Het resultaat is benoemd als 'het Boxtels Model', een verzamelkast, met deuren en laatjes die gezamenlijk wordt gevuld. Deze matrix wordt gebruikt in overlegsituaties en bij het inrichten van de bijbehorende website Boxtels Model en geeft:

  • overzicht: wat hebben we al?
  • inzicht: is het doelmatig en effectief, waar is aanvulling nodig?

Het Boxtels Model activeert alle aanbodpartners in de speel- en leeromgeving van kinderen 0 tot 6 jaar om kennis en ervaringen met elkaar te delen, te monitoren en te verrijken. Het zet in op een optimale opbrengst van samenwerking en deskundigheid dankzij complementair werken. Het is een bruikbare basis voor samenwerking in zowel vve als brede aanpak en is bedoeld voor gemeenten, basisscholen, peuterspeelzalen, consultatiebureaus, centra voor jeugd en gezin en andere opvoedpartners rond het jonge kind.

De brochure is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Boxtel en het Nederlands Jeugdinstituut.

Procesbeschrijving

Naast de brochure is bij de gemeente Boxtel een uitgebreide publicatie verkrijgbaar: 'Procesbeschrijving Boxtels Model. Werken aan een zorgzame leeromgeving voor 0 - 6 jarigen' (J. Hoex, C. van Aarle en A. Elenbaas van Ommen, 2013). Dit boek beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Boxtels Model en de concretisering naar de actuele praktijk. Het kan dienen als 'good practice' en inspiratiebron voor alle organisaties die met jonge kinderen werken en zoeken naar een goede vve-aanpak.
Het boek is verkrijgbaar voor 15,00 euro (excl. verzendkosten) bij de gemeente Boxtel: e-mail caa@boxtel.nl.


Titel:
Het Boxtels Model in 1000 woorden. voor ambtenaren jeugd & onderwijs en samenwerkingspartners in voor- en vroegschoolse educatie
Auteur:
C. van Aarle en J. Hoex
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
6 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies