Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Hechting en langdurige uithuisplaatsing

Verslag discussiebijeenkomst

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 30.000 kinderen uithuisgeplaatst. Veelal komen zij te wonen in pleeggezinnen, gezinshuizen of residentiële leefgroepen. Een deel van deze kinderen keert nooit meer terug naar huis. Op dit moment kenmerkt de levensloop van veel uithuisgeplaatste kinderen zich door meerdere over-, ver- en doorplaatsingen. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar hechting laten inmiddels zien dat het van belang is om kinderen zo snel mogelijk stabiel te plaatsen. Tussen deze inzichten en de huidige praktijk in de jeugdzorg gaapt een diepe kloof. Het Nederlands Jeugdinstituut organiseerde begin juni een discussiebijeenkomst met diverse betrokkenen uit de jeugdzorg en de wetenschap om te kijken hoe dit verschil valt te overbruggen. Deze publicatie is het verslag daarvan.

Aandacht voor levensloop

Deelnemers aan de discussiebijeenkomst pleiten voor meer plekken waar deze kinderen bij professionele of gespecialiseerde opvoeders kunnen opgroeien. Die zijn er nu te weinig. Ook geven zij aan dat in de jeugdzorg meer aandacht voor continuïteit in de levensloop van kinderen moet zijn en meer aandacht voor de langdurige professionele opvoeding die kinderen met meervoudige problematiek nodig hebben.


Titel:
Hechting en langdurige uithuisplaatsing. Verslag discussiebijeenkomst
Auteur:
Cora Bartelink en Mariska van der Steege
Jaar:
Type:
Verslag
Omvang:
4 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies