Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en zorg- en adviesteams (zat’s) in het primair onderwijs

Zorgteams op basisscholen, bovenschoolse zorg- en adviesteams en zorg- en adviesteams in het speciaal onderwijs werken volgens (cyclische) werkprocessen. Om daar ondersteuning bij te bieden, heeft het Landelijk steunpunt ZAT van het Nederlands Jeugdinstituut de 'Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT' ontwikkeld.

Samenwerking op orde

Om kinderen die belemmeringen in de ontwikkeling ondervinden, passende zorg te kunnen bieden, is samenwerking van reguliere scholen met scholen die specialistische onderwijszorg kunnen bieden én met partners in de zorg noodzakelijk. Met de wet op passend onderwijs zijn scholen verplicht belemmeringen te signaleren en aan te pakken. Dat kunnen scholen alleen wanneer zij de samenwerking met partners in de zorg en ondersteuning voor kinderen en ouders goed hebben ingericht. Zorgteams op scholen en het bovenschoolse zorg- en adviesteam vormen belangrijke schakels. Dit vraagt om effectief en efficiënt werkende teams, met een hoge kwaliteit van de multidisciplinaire beoordeling van onderwijs- en zorgbehoeften en het activeren van passende en afgestemde interventies.

Praktische handreiking

Deze handreiking biedt praktische ondersteuning en tips bij de werkprocessen van een zorgteam of zorg- en adviesteam (zat). De publicatie is bruikbaar voor startende zorgteams of zat's en ook voor zat’s die al geruime tijd bestaan. De informatie is ingedeeld naar de vijf fases die doorlopen worden vanaf het moment dat besloten wordt een leerling bij het zorgteam of zat aan te melden tot en met de afronding. De handreiking noemt voor elk van de vijf fases de belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast besteedt de handreiking aandacht aan de borging en afstemming, omdat dit mede bepalend is voor de kwaliteit en effectiviteit van zorgteam en zat.

Deze handreiking sluit aan bij de publicatie Kwaliteit ZAT! Primair onderwijs. Ook bevat het de al eerder uitgebrachte Checklist kwaliteit zorgteam/ZAT in het primair onderwijs.


Titel:
Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT. Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en zorg- en adviesteams (zat’s) in het primair onderwijs
Auteur:
Bosdriesz, Marij, M. Moerkens, C. Godefrooy
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
42 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies