Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs

Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden is samenwerking tussen school en ouders van groot belang. Positief en regelmatig contact tussen school en ouders - een partnerschap - bevordert de ontwikkeling en het leren van kinderen. Onder dit partnerschap wordt verstaan: een proces waarin school en ouders er op uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage aan de ontwikkeling van het kind op elkaar af te stemmen. Met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Van belang voor alle leerlingen

Deze publicatie laat zien dat samenwerking van de school met ouders van belang is voor alle leerlingen. Dit rapport beschrijft waarom en op welke momenten partnerschap belangrijk is. Ook op welke momenten in de schoolloopbaan en in het ondersteuningstraject (vanaf signalering tot en met de afsluiting) contactmomenten met ouders noodzakelijk of zelfs wettelijk verplicht zijn. Voorts biedt dit rapport handvatten voor het realiseren van partnerschap met ouders in het schoolbeleid en in de structuur van de leerlingbespreking en zorgoverlegmomenten.


Titel:
Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling
Auteur:
Deen, C. en M. Laan
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
19 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies