Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handreiking 'Reflecteren is leren'

Professionele en effectieve jeugdzorg vraagt om professionals die in staat zijn om algemeen werkzame factoren in het werken met jeugdigen en gezinnen te integreren. Een van die factoren is reflectie op het werk. Het thema reflecteren roept een aantal vragen op in het werkveld: wat is ‘effectieve reflectie’? Hoe kan deze zo efficiënt mogelijk worden ingezet? Wat zijn goede vormen van reflectie? Hoe kan reflectie als integraal onderdeel van een lerende organisatie worden vormgegeven? Hoe kan de autonomie van professionals door reflectie worden versterkt? Wat zegt ‘de literatuur’ over deze vragen? En wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk?

Kenniskring Reflecteren is Leren

Om een antwoord op deze vragen te formuleren heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en HAKA Nederland een kenniskring georganiseerd. De kenniskring Reflecteren is Leren bestond uit deelnemers uit de praktijk van de jeugdzorg, werkzaam bij Bureaus Jeugdzorg en instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp, die rond dit thema kennis wilden delen en van elkaar wilden leren. Het betrof kwaliteitsfunctionarissen, werkbegeleiders en gedragswetenschappers die een begeleidende taak hebben. Omdat de leden van de kenniskring met name betrokken zijn bij het organiseren van reflectie door hbo-professionals in de jeugdzorg, bijvoorbeeld in de vorm van werkbegeleiding, casuïstiekbespreking en intervisie, ligt in de handreiking de focus op reflectie door jeugdzorgwerkers.

Resultaat

De kenniskring heeft naast een verzameling praktijkvoorbeelden een (beginnend) antwoord op bovenstaande vragen opgeleverd. De opbrengst is in deze handreiking beschreven.


Titel:
Handreiking 'Reflecteren is leren'
Auteur:
Marianne Berger (Nederlands Jeugdinstituut), Karin Kleine (HAKA Nederland)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
61 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies