Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handleiding Standaard Taxatie Ernst Problematiek

Jeugdhulpverleners beoordelen dagelijks de problemen van kinderen, jongeren en gezinnen. Een vereiste daarbij is dat ze een goede inschatting kunnen maken van de ernst van de problemen. De 'Standaard Taxatie Ernst Problematiek' (STEP) is een vragenlijst om de ernst van de problemen te taxeren en een inschatting te kunnen maken welke zorg nodig is en hoe snel. Dit kan op verschillende momenten gebeuren: in het begin van het hulpverleningsproces bij bureau jeugdzorg of op een later moment door een jeugdzorgaanbieder. Deze handleiding beschrijft hoe de vragenlijst is opgebouwd en hoe hij ingevuld kan worden.


Titel:
Handleiding Standaard Taxatie Ernst Problematiek
Auteur:
Yperen, T. van, K. Eijgenraam, G. van den Berg, M. de Graaf en C. Chênevert
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
51 pagina's
Druk:
4e

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies