Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Groepsmeter sociale contacten

Rekenhulp voor de buitenschoolse opvang

De mate waarin kinderen vaste leeftijd- en seksegenootjes ontmoeten en vaste pedagogisch medewerkers hebben, zijn belangrijke kwaliteitskenmerken van centra voor buitenschoolse opvang. Samengevat worden deze kenmerken vaak 'de stabiliteitsindex' genoemd. De 'Groepsmeter Sociale contacten', te downloaden als Excel-bestand, helpt de buitenschoolse opvang om deze kwaliteitskenmerken in kaart te brengen en te verbeteren. Digitaal worden de namen, het geslacht en geboortedata van de kinderen, de namen van de pedagogisch medewerkers en de aanwezigheidsdagen ingevuld op het werkblad. De Excel-software berekent dan automatisch de bovengenoemde kwaliteitskenmerken en presenteert dit in overzichtelijke grafieken. In het Excel-bestand is op een tabblad de instructie te vinden.

Kwaliteitsmonitor

De Groepsmeter is een onderdeel van de Kwaliteitsmonitor BSO, waarmee centra voor buitenschoolse opvang zelf hun kwaliteit in kaart kunnen brengen. De Kwaliteitsmonitor is opgesteld door het Kohnstamminstituut (auteurs: Marianne Boogaard, Maartje van Daalen en Mirjam Gevers) en te bestellen bij uitgeverij SWP.

Herziene versie

De Groepsmeter is eveneens gepubliceerd op cd-rom in het boek 'De Kwaliteitsmonitor BSO’. Mochten er foutjes in worden ontdekt tijdens gebruik, dan stellen wij de Groepsmeter bij. Daarom wordt aanbevolen de meest recente versie hier te downloaden.


Titel:
Groepsmeter sociale contacten. Rekenhulp voor de buitenschoolse opvang
Auteur:
Pennings, T., H. Meij en L. Schreuder
Jaar:
Type:
Werkbladen

Publicaties downloaden:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies