Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Almere

Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school en in de kinderopvang

De gemeente Almere onderschrijft met haar jeugdbeleid de waarde van een sterke pedagogische civil society. De pedagogische civil society bestaat uit alle partijen (formeel en informeel) die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind en de jongere. Dit zijn dus zowel de ouders, het sociale netwerk en de buurt, als de verschillende partijen binnen de basisvoorzieningen.

Basisvoorzieningen zijn bijvoorbeeld instellingen voor jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan de onderlinge verbinding tussen de basisvoorzieningen, zodat er een samenhangend geheel ontstaat. En juist dit samenhangende geheel zorgt voor een sterke basis.

De ambitie van de verantwoordelijke wethouders is vastgelegd in het 'Beleidsplan sociaal domein 2015, Almere aan zet!'. In deze brochure maken de auteurs inzichtelijk hoe de gemeente Almere haar ambities in praktijk brengt.


Titel:
Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Almere. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school en in de kinderopvang
Auteur:
Valkestijn, M. en E. Kraak
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
13 pagina's
Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Almere

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies