Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Gezinshuizen in de jeugdzorg

De kennis verzameld en de stand van zaken

Welke problemen hebben kinderen en jongeren die worden opgenomen in een gezinshuis? Wat is het doel van hun plaatsing? En welke ondersteuning hebben de gezinshuisouders nodig? De antwoorden op deze vragen zijn bijeengebracht in het rapport 'Gezinshuizen in de jeugdzorg'; ze vormen het resultaat van de kenniskring 'Gezinshuizen in de jeugdzorg' in 2011. Het rapport geeft een overzicht van de beschikbare kennis over gezinshuizen anno 2011 en laat zien welke discussiepunten er nog zijn. Daarnaast bevat het rapport de resultaten van een Noord-Hollands project om gezinshuizen te verbeteren.

Praktische adviezen

Op basis van de cliëntgegevens van elf aanbieders van jeugd- en opvoedhulp is een analyse gemaakt van de kinderen en jongeren in gezinshuizen. Ook hun gezin van herkomst is bij de analyse betrokken. Het rapport geeft een schets van de mogelijke plaats van gezinshuizen in het (herziene) jeugdstelsel en bevat tevens praktische adviezen voor het omgaan met het lastige en onvoorspelbare gedrag van de opgenomen kinderen en jongeren.

Tussenstand

Dit rapport is in feite een tussenstand. De ontwikkeling van gezinshuizen, ofwel 'professioneel opvoeden in gezinnen', is nog volop in beweging. De resultaten van de kenniskring 'Gezinshuizen in de jeugdzorg' en het project 'Kleinschalige gezinsvoorzieningen in Noord-Holland' leveren daaraan een bijdrage. De kenniskring werd in 2011 georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met De Rudolphstichting en Gezinshuis.com.


Titel:
Gezinshuizen in de jeugdzorg. De kennis verzameld en de stand van zaken
Auteur:
Mariska van der Steege
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
54 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies