Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Gespreksmap

Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen

De organisatie en financiering van zorg in onderwijstijd voor die kinderen wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Vaak zijn er meerdere indicaties, beschikkingen en toelaatbaarheidsverklaringen nodig om op een goede manier onderwijs en zorg te kunnen bieden.

Maatwerk

Scholen willen weten hoe ze de inzet van zorg efficiënter en met minder bureaucratie kunnen organiseren. Zorgaanbieders hebben vragen over volume en continuïteit van financiering. Ouders verwachten goede zorg en goed onderwijs zonder complexe procedures en onderhandelingen. De oplossing ligt in maatwerk. Goed maatwerk vraagt om een stevige basis van samenwerking.

Vragen over samenwerking

Om die basis goed te leggen en regelmatig onder de loep te nemen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met het LECSO en VGN gewerkt aan een Gespreksmap. De Gespreksmap stelt de vragen. Scholen en zorgaanbieders formuleren zelf, samen met alle betrokkenen, de antwoorden. Onderweg voorziet de Gespreksmap hen van tips en maken zij onderling afspraken over vervolgacties.

Tips voor gebruik 

  • Is de Gespreksmap teveel om in een keer te bespreken? Pak er steeds een stukje uit!
  • Probeer per blok als afronding de afspraken die gemaakt zijn kort te benoemen. Spreek ook deadlines af.
  • U kunt de Gespreksmap kosteloos te downloaden. Print deze zelf uit op A3-formaat.

Geef uw feedback

Dit is versie 2 van de Gespreksmap. Feedback van gebruikers is hierin verwerkt. Uw feedback blijft van harte welkom. Geef uw ervaringen door via info@nji.nl.


Titel:
Gespreksmap. Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut; LESCO
Jaar:
Type:
Werkbladen
Omvang:
2 pagina's
Gespreksmap

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies