Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin

Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Deze notitie wil een handvat bieden voor het inrichten van het nieuwe jeugdstelsel met generalistisch werkende jeugd- en gezinsprofessionals. De notitie biedt zowel praktijkervaringen als theoretische kennis. Ook komt een aantal vragen en dilemma’s naar voren die zich bij het werken met wijkteams jeugd en gezin voordoen.

De notitie is bedoeld voor beleidsambtenaren bij gemeenten en voor beroepskrachten die betrokken zijn bij wijkteams jeugd en gezin .

Het NJi heeft in 2012 enkele kennis- en praktijknetwerken (KPN’s) opgezet, in samenwerking met het Transitiebureau (T-bureau) van het Ministerie van VWS en Ven J en de VNG. Deze zijn voorjaar 2013 afgerond. Deze notitie is het resultaat van de KPN’s Generalistisch werken rondom jeugd en gezin en Beslissen over hulp. Transitiemanagers van verschillende gemeenten waren actief bij deze KPN’s betrokken. Het gaat om de volgende gemeenten: Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Capelle ad IJssel, Delft, Haarlem, Heerenveen, Weert, Amersfoort, Ermelo, Holland Rijnland, Noord-Veluwe, Roermond, Westland, Zwolle. Daarnaast is samengewerkt met de kenniscentra Movisie en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Factsheet

Gebaseerd op deze notitie is een factsheet samengesteld waarin de belangrijkste ingrediënten zijn samengevat.


Titel:
Generalistisch werken rondom jeugd en gezin. Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties
Auteur:
Berger, M., M. van Leeuwen en E. Blaauw
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
51 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies