Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Gebundelde inzet, voortvarende aanpak

Tussenrapportage over de ontwikkeling van zorg in en om het mbo in de stad Utrecht

De mbo-instellingen in de gemeente Utrecht hebben samen met zorgverzekeraar Agis het afgelopen jaar gezamenlijk acties in gang gezet voor de meest kwetsbare studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om studenten wiens problemen een directe belemmering vormen voor hun leer- en ontwikkelingsproces. Zonder extra begeleiding en hulpverlening behoren zij tot de groep van potentiële voortijdig schoolverlaters.

Gezamenlijke aanpak nodig

De samenwerkende partijen vinden dat dreigende uitval van overbelaste jongeren niet alleen een probleem is van de scholen. Het gaat ook om een maatschappelijk probleem, dat een multidisciplinaire aanpak vraagt. Inventarisatie en analyse hebben geresulteerd in aandachtspunten, ontwikkeldoelen, acties en voorstellen voor de inzet van verschillende partners in het mbo. Bijvoorbeeld: deelname aan zorg- en adviesteams en interne zorgteams, preventieve inzet in de school, afstemming in de aanpak van onderwijs en hulpverlening, en deelname aan de toekomstige beleidsmatige en bestuurlijke ontwikkelingen.


Titel:
Gebundelde inzet, voortvarende aanpak. Tussenrapportage over de ontwikkeling van zorg in en om het mbo in de stad Utrecht
Auteur:
Brinkman, B.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
58 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies