Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Familiegroepsplan in de jeugdbescherming

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Nederlands Jeugdinstituut een ‘follow-up’ uitgevoerd op het WODC-onderzoek naar de effecten van de inzet van familienetwerkberaden binnen de jeugdbescherming. Uit het WODC-onderzoek bleek kortweg dat de resultaten voor de kindveiligheid met de inzet van een familienetwerkberaad niet beter, maar ook niet slechter zijn dan de inzet van de reguliere jeugdbeschermingswerkwijze.

Voor het ontwikkelen van beleid is het voor de minister van Veiligheid en Justitie van belang om zicht te hebben op de effectiviteit van de binnen de jeugdbescherming gehanteerde methoden. Het Nederlands Jeugdinstituut is op zoek gegaan naar mogelijke verklaringen voor de resultaten van het WODC-onderzoek. In deze rapportage geven we een overzicht van de resultaten van deze follow-up.


Titel:
Familiegroepsplan in de jeugdbescherming
Auteur:
Bosch, H. van den en M. Lantinga
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
20 pagina's
Familiegroepsplan in de jeugdbescherming

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies