Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies

Een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven

De effectiviteit van jeugdinterventies wordt beoordeeld in verschillende stappen. De beoordeling en mogelijke erkenning door een onafhankelijke commissie vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Zowel het proces als het resultaat van het erkenningstraject zijn in 2011 geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze publicatie bevat de resultaten van de evaluatie.

Brede waardering

Het erkenningstraject wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd. Het maakt de kwaliteit van interventies voldoende inzichtelijk en stimuleert de kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van interventies. Over de betekenis in de praktijk ligt de mening genuanceerder: het meest geuite punt van kritiek is dat het traject niet voldoende aansluit bij de praktijk. Complexe interventies passen niet goed in het systeem en de meerwaarde van erkenning is nog onvoldoende duidelijk. Ook geven beroepskrachten aan te weinig tijd te hebben om hun interventies voor erkenning in te dienen. Suggesties voor verbetering zijn onder andere: stel de eisen voor onderzoek van effectiviteit bij en breng de meerwaarde van erkenning sterker naar voren.


Titel:
Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies. Een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven
Auteur:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
79 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies