Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Evaluatie aanpak criminele jeugdgroepen

Uit deze evaluatie blijkt dat gemeenten, politie en het OM steeds beter grip krijgen op de problematiek en de samenwerking daarbij inmiddels 'goed in de steigers staat'. Het scheiden van de kopstukken van de rest van de criminele jeugdgroep blijkt een effectief middel om vervolgens de rest van de groep aan te pakken. Bovendien concluderen de onderzoekers dat de aanpak van criminele jeugdgroepen in het algemeen het meest veelbelovend is als gebruik wordt gemaakt van een meersporenaanpak - grenzen stellen én perspectief bieden, preventie én repressie, zorg én straf, bestuurlijk en strafrechtelijk - en een integrale benadering op meerdere domeinen gelijktijdig - persoon, gezin, vrienden, school of werk - . Om een verdere verbeterslag te maken in de aanpak van criminele jeugdgroepen moet geïnvesteerd worden in een gedeelde visie en een betere informatie-uitwisseling tussen betrokken partners.

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  • Ontwikkeling van aantallen problematische jeugdgroepen 2009-2011
  • Beschrijving en evaluatie van de aanpak van criminele jeugdgroepen 2010-2011
  • Literatuurstudie naar kenmerken en effectieve aanpak van criminele jeugdgroepen

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) door Bureau Van Montfoort, Bureau Alpha en het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Evaluatie aanpak criminele jeugdgroepen
Auteur:
Burik, A.E. van, C. Hoogeveen, B.J. de Jong, B. Vogelvang, A. Addink en M. van der Steege
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
163 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies