Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Evaluatie Erkenning van Interventies

De zeven instituten uit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies vroegen ruim zeshonderd gebruikers van hun databanken met effectieve interventies naar hun mening over het erkenningstraject voor interventies. Een van die databanken is de databank Effectieve jeugdinterventies, beheerd door het Nederlands Jeugdinstituut. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie, aldus de deelnemers aan de evaluatie.


Titel:
Evaluatie Erkenning van Interventies
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut, Kenniscentrum Sport, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
82 pagina's
Evaluatie Erkenning van Interventies

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies