Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Een solide basis voor positief jeugdbeleid

Visiedocument 1.0

Nederlandse kinderen en jongeren behoren tot de gelukkigste van de wereld. En ze zijn over het algemeen ook positief over de opvoeding door hun ouders. In het jeugdbeleid ligt de nadruk de afgelopen jaren echter vooral op het aanpakken van problemen. Er is te weinig aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van de normale ontwikkeling van de jeugd. Het Nederlands Jeugdinstituut wil daarin verandering in brengen met 'Een solide basis voor positief jeugdbeleid'.

Versterking pedagogische kwaliteit

Ieder kind heeft talenten. Het is belangrijk om die te helpen ontplooien, niet alleen voor het kind maar ook voor de samenleving. Hoe die eruit ziet - nu en in de toekomst - heeft alles te maken met de manier waarop geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de jeugd. Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, moet de pedagogische kwaliteit van hun omgeving worden verbeterd. Daarbij spelen niet alleen ouders een belangrijke rol maar ook allerlei mede-opvoeders, in het bijzonder professionals en vrijwilligers in algemene jeugdvoorzieningen. Bijvoorbeeld op school, in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang, in het jongerenwerk en bij sport-en cultuurverenigingen.

Visie op positief jeugdbeleid

In de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren heeft iedere opvoeder zijn aandeel, waarbij een goed samenspel tussen alle opvoeders vereist is. Dit samenspel is nog verre van optimaal; er is geen gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en wat opvoeders daaraan kunnen bijdragen. Daarom heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met professionals uit de praktijk een basis geschreven voor een gedeelde visie op positief jeugdbeleid. Daarmee wil het Nederlands Jeugdinstituut richting geven aan een landelijk debat in de jeugdsector over de toekomst van het 'gewone opvoeden van gewone kinderen'.


Titel:
Een solide basis voor positief jeugdbeleid. Visiedocument 1.0
Auteur:
Oenen, van, S. en Y. van Westering
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
37 pagina's
Een solide basis voor positief jeugdbeleid

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies