Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Duizend bloemen bloeien: op weg naar een samenhangend boeket

Dit rapport bevat het onderzoeksverslag van het proefproject 'Vroeg, Voortdurend, Integraal'. Het doel van dit stimuleringsprogramma is het verbeteren van vroege signalering, diagnostiek, zorg, onderwijs en ondersteuning voor kinderen en jongeren met beperkingen. In dit rapport worden de ontwikkelingen in elf proefregio's beschreven. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de studie verricht in opdracht van de stuurgroep Vroeg, Voortdurend, Integraal.

Samenhang tussen voorzieningen

In het project 'Integrale Vroeghulp', dat in 1994 van start ging, werd hulp geboden aan gezinnen met een kind met een beperking of chronische ziekte. De nadruk lag op het creëren van samenhang tussen voorzieningen als consultatiebureaus, jeugdzorg, revalidatiezorg, gehandicaptenzorg en MEE-organisaties (voor advies en ondersteuning aan mensen met een beperking). Sinds 2000 heeft de overheid de coördinatie van de 'samenwerkingsverbanden integrale vroeghulp' ondergebracht bij de MEE-organisaties. Dat heeft geresulteerd in het stimuleringsprogramma 'Vroeg, Voortdurend, Integraal' (VVI).

Onderzoeksvragen

Elf regionale samenwerkingsverbanden zijn aan de slag gegaan met VVI om hun beoogde ketens van diagnostiek, ondersteuning, zorg en onderwijs te verbeteren. Zij werkten in 2009 en 2010 mee aan het monitoronderzoek:

  • In hoeverre zijn de regionale projectdoelen gerealiseerd?
  • Wat zijn de meest succesvolle werkwijzen om de doelen te behalen?
  • Welke protocollen, methodieken en richtlijnen zijn geschikt om gebruikt te worden in andere regio's?

Het proefproject werd mogelijk gemaakt met financiële middelen uit het 'Transitieprogramma in de langdurende zorg' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Titel:
Duizend bloemen bloeien: op weg naar een samenhangend boeket
Auteur:
Addink, A., M. Balledux en E. Geurts
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
165 pagina's
Duizend bloemen bloeien: op weg naar een samenhangend boeket

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies