Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Drukke kinderen

Draaiboek voor een oudercursus

Preventieve oudercursus voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Juist ouders met kinderen in deze leeftijdsperiode worden in toenemende mate met de problematische kanten van druk gedrag geconfronteerd, bijvoorbeeld doordat de aanpassing op school niet zo soepel verloopt. Voor ouders is de opvoeding van een kind met druk, hyperactief gedrag geen eenvoudige opgave. Ook druktemakers zelf hebben het niet gemakkelijk. Het is belangrijk om juist in het stadium van beginnende problematiek en opvoedingsspanning ouders een steuntje in de rug te bieden. De cursus is niet specifiek gericht op ouders van kinderen met ADHD-problematiek, maar op alle ouders die hun kind als druk ervaren. Bij het ontwikkelen van deze cursus is samengewerkt met het Landelijk Overleg Opvoedingsondersteuning en Pedagogische Preventie en de Stichting Jeugdinformatie Nederland.


Titel:
Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus
Auteur:
Blokland, G., T. van Hennik, H. Marx en Redactie
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
168 pagina's
Drukke kinderen

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies