Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Doelrealisatie

Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II

In het kader van het veldexperiment 'Doelrealisatie' binnen het programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II, experimenteerden twaalf jeugdzorginstellingen met doelgericht hulpverlenen, het meten van de resultaten en het benutten van de informatie voor kwaliteitssturing en managementinformatie. In het experiment werd gezocht naar instrumenten, invoeringsstrategieën, benodigde vaardigheden die van belang zijn om te komen tot heldere en meetbare doelen én de bruikbaarheid van de uit het proces afkomstige informatie voor sturing.

De publicatie bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft globaal de doelstelling, de aanpak, het verloop en de resultaten van het traject.
Het tweede deel biedt informatie voor het stellen van goed evalueerbare doelen in de hulpverlening.
Het laatste deel is een handreiking aan kwaliteitsfunctionarissen en managers die de informatie die in de dossiers is vastgelegd willen gebruiken om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren en om verantwoording af te leggen.

GGz-Nederland, Maatschappelijke Ondernemers Groep


Titel:
Doelrealisatie. Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II
Auteur:
Yperen, T. van, G. Meyknecht en K. Diephuis
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
78 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies