Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Doelgroepenanalyse Rubicon Jeugdzorg

Een analyse van de huidige cliënten binnen het cluster Verblijf

Het Nederlands Jeugdinstituut maakte in opdracht van Rubicon Jeugdzorg, een aanbieder van Jeugd & Opvoedhulp in Noord- en Midden-Limburg een analyse van de doelgroepen van Rubicon Jeugdzorg. Dit rapport doet verslag van deze analyse. De verschillende doelgroepen binnen de huidige populatie cliënten in het cluster Verblijf van Rubicon Jeugdzorg worden onderscheiden. Ook geeft het Nederlands Jeugdinstituut een overzicht van de beschikbare kennis over wat wel en niet werkt bij deze doelgroepen.

Analyse van verschillende doelgroepen

Rubicon Jeugdzorg biedt ambulante hulp, acute zorg, pleegzorg, trainingen, hulp na seksueel misbruik en verschillende vorm van verblijf. Deze laatste zijn opgenomen in het cluster Verblijf en omvatten behandelgroepen voor jongere en oudere jeugd, acute zorg, zelfstandigheidstraining en gezinshuizen. In oktober 2011 startte de organisatie een werkgroep om alle verblijfsfuncties onder de loep te nemen. Aanleiding hiervoor was de relatief hoge niet-reguliere uitstroom, de problemen in de buurten waar de groepen gehuisvest zijn in combinatie met de problemen die de medewerkers ervaren bij het toepassen van de huidige methodiek op de jeugd die instroomt. Deze werkgroep kreeg de opdracht te kijken naar de doelgroep van de verblijfsfuncties en hoe deze af te bakenen (op basis van welke criteria), welke methodiek vervolgens passend is en de personele consequenties vast te stellen. Het Nederlands Jeugdinstituut werd ingeschakeld om met de werkgroep en de gedragswetenschappers van het cluster Verblijf een doelgroepenanalyse uit te voeren.


Titel:
Doelgroepenanalyse Rubicon Jeugdzorg. Een analyse van de huidige cliënten binnen het cluster Verblijf
Auteur:
Van der Steege, M. en I. Meuwissen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
45 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies