Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Doelgericht jongerenwerk in Eindhoven

Rapport van de Visitatiecommissie Jongerenwerk

De gemeente Eindhoven heeft in haar nota Jongerenwerk (2009) de doelstelling, werkwijze, spreiding en gewenste inzet van het jongerenwerk in Eindhoven vastgelegd. Op grond van deze nota Jongerenwerk is het jongerenwerk - uitgevoerd door de Lumensgroep - tussen 2009 en 2012 uitgebreid. Dit rapport is het verslag van een visitatie waarbij werd nagegaan of het jongerenwerk van de Lumensgroep in staat is geweest om met deze extra financiële impuls het door de gemeente gewenste resultaat te bereiken. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft deze visitatie uitgevoerd, in samenwerking met externe experts (Micha de Winter, Oeds Westerhof en Sven Korver).

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn:

  • Stem de opdrachtverstrekking af op de kernfunctie van het jongerenwerk en beschouw het jongerenwerk niet als verlengarm van andere organisaties;
  • Zorg voor een heldere aansturing en rolverdeling en laat de jongerenwerker deel uitmaken van de wijkgerichte generalistische jeugdteams;
  • Zorg voor voldoende capaciteit voor alle jongeren;
  • Evalueer het beleid gericht op overlastgevende jongeren en betrek daarbij de talentgerichte benadering die in andere grote steden wordt gehanteerd;
  • Stuur op resultaat;
  • Investeer in de professionalisering van het jongerenwerk;
  • Betrek jongeren bij het inrichten van de buitenruimte en maak hen verantwoordelijk voor het onderhoud van eigen jongerenplekken.

Titel:
Doelgericht jongerenwerk in Eindhoven. Rapport van de Visitatiecommissie Jongerenwerk
Auteur:
Winter, M. de, O. Westerhof, S. Korving, I. van Hoorik
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
52 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies