Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De tango met het (V)SO

Op welke manier is het (V)SO een waardevolle partner?

Iedere leerling moet optimaal gebruik kunnen maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. Een ambitieuze doelstelling, gesteld vanuit Passend Onderwijs. De aanpak van Passend Onderwijs is breed en overstijgt de huidige afbakening tussen primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Bovendien gaat het niet alleen om een onderwijscontinuüm. Het gaat ook om een zorgstructuur waarbij elke leerling de zorg krijgt die hij nodig heeft. Dit kan en moet het onderwijs niet alleen willen doen. Ons hele stelsel van voorzieningen moet eraan bijdragen dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien met optimale ontwikkelingskansen.

(Voortgezet) speciaal onderwijs als partner

De uitdaging ligt in het realiseren van een sluitende aanpak. Het (voortgezet) speciaal onderwijs is een belangrijke partner voor zo’n aanpak. Door een goede samenwerking – een goede tango - tussen het speciaal onderwijs, het regulier onderwijs en de zorgpartners, kan de kwaliteit van het onderwijs worden versterkt met de kennis en inzet van alle partners. Hoe kan de expertise van (voortgezet) speciaal onderwijs worden ingebed in en rond scholen voor regulier onderwijs? Op deze vraag geeft deze publicatie antwoord.


Titel:
De tango met het (V)SO. Op welke manier is het (V)SO een waardevolle partner?
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
8 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies