Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het mbo

Sinds een aantal jaar staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog op de politieke agenda. In het voortgezet onderwijs, en vooral in het mbo, is een sterke groei van speciale trajecten ('plusvoorzieningen') die erop gericht zijn om overbelaste jongeren alsnog een diploma te laten halen. Het huidige kabinet wil de 'Subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren' per 2012 structureel maken. Deze regeling richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar die in principe in staat zijn om een startkwalificatie te halen.

Het zorg- en adviesteam van de school kan een ondersteunende rol spelen bij de plaatsing van een jongere bij een plusvoorziening. Deze brochure informeert over het belang om de toeleiding van jongeren naar de plusvoorziening in te bedden in de zorgstructuur van het mbo. De informatie is bedoeld voor medewerkers in het mbo die beleidsmatig of operationeel betrokken zijn bij de plusvoorziening.


Titel:
De plusvoorziening en de zorgstructuur in het mbo
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
8 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies