Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De best passende plek voor een kind dat niet thuis kan wonen

Handreiking voor professionals die betrokken zijn bij de besluitvorming over waar een kind het best kan gaan wonen

Beslissen over een vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing van een kind vraagt veel deskundigheid van professionals in de jeugdketen en een nauwe samenwerking met zorgaanbieders. Dit document biedt verwijzers en zorgaanbieders een globale handreiking voor de overwegingen die meespelen bij het bepalen waar een kind het beste geplaatst kan worden.

Deze handreiking is ontwikkeld naar aanleiding van een veelvoorkomende vraag uit de praktijk: Welke kinderen hebben het meest profijt bij welk type verblijf? De handreiking is gebaseerd op literatuur en inzichten van praktijkexperts en vormt een eerste aanzet om te komen tot onderscheid in doelgroepen tussen vormen van pleegzorg, gezinshuizen en residentiële hulp. 


Titel:
De best passende plek voor een kind dat niet thuis kan wonen. Handreiking voor professionals die betrokken zijn bij de besluitvorming over waar een kind het best kan gaan wonen
Auteur:
Bartelink, C., M. de Baat
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
4 pagina's
De best passende plek voor een kind dat niet thuis kan wonen

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies