Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De behandeling aan PIJ-jongeren versterkt

Onderzoek naar de problematiek, de benadering en de behandeling van PIJ-jongeren van justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug, locatie Overberg

Justitiële jeugdinrichtingen voeren grote veranderingen door, niet alleen organisatorisch maar ook inhoudelijk. In dat kader gaf justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug, locatie Overberg, opdracht aan het Nederlands Jeugdinstituut om onderzoek te doen naar de problemen, de benadering en de behandeling van jongeren die geplaatst zijn in het kader van een strafrechtelijke 'PIJ-maatregel' (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). De onderzoekers hebben de problemen van de doelgroep in kaart gebracht, het behandelaanbod beschreven en waar mogelijk voorzien van theoretische onderbouwing en adviezen voor verbetering. Dit rapport is een weerslag van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen.


Titel:
De behandeling aan PIJ-jongeren versterkt. Onderzoek naar de problematiek, de benadering en de behandeling van PIJ-jongeren van justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug, locatie Overberg
Auteur:
Rossum, J. van en M. van der Steege
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
55 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies