Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De MPG-aanpak

Organiseren van de hulpverlening rondom het gezin

De stadsregio Amsterdam heeft een sluitende aanpak ontwikkeld voor zorg aan multiprobleemgezinnen (MPG). Hierbij krijgt het gezin een gezinsmanager toegewezen van bureau jeugdzorg die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een plan van aanpak en daarbij andere organisaties inschakelt. Als er bij een of meer kinderen een jeugdbeschermingsregel van kracht is, worden de taken van de gezinsmanager vervuld door een gezinsvoogd van bureau jeugdzorg.
Op verzoek van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heeft het Nederlands Jeugdinstituut in 'leergroepen' gezinsvoogden ondersteund om de taken van de gezinsmanager te expliciteren en adequaat te vervullen. In deze handreiking worden de visie, uitgangspunten, doelgroep, doelstelling en aanpak van gezinsmanagement beschreven.


Titel:
De MPG-aanpak. Organiseren van de hulpverlening rondom het gezin
Auteur:
Lange, M. de, en S. van Haaren
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
31 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies