Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Contouren van richtlijnontwikkeling jeugdzorg

Professionalisering staat hoog op de jeugdzorgagenda. Werken met richtlijnen kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Cliënten en beroepskrachten vinden het dan ook belangrijk dat er in de jeugdzorg een start gemaakt wordt met richtlijnontwikkeling. Dat is te lezen in het rapport 'Contouren van richtlijnontwikkeling jeugdzorg', waarin het Nederlands Jeugdinstituut verslag doet van het project 'Voorbereiding Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg'.

Voorbereiding richtlijnontwikkeling

Richtlijnen geven aanbevelingen voor het handelen van beroepsbeoefenaren in bepaalde situaties of met bepaalde doelgroepen. Deze aanbevelingen komen tot stand op basis van wat bekend is uit wetenschappelijk  onderzoek, de ervaringskennis van beroepsbeoefenaren en cliëntvoorkeuren. Ze kunnen professionals helpen daarbij zorgvuldige afwegingen te maken. Het afgelopen half jaar heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met en op initiatief van de beroepsverenigingen NVMW, NIP, NVO en PHORZA gewerkt aan de voorbereiding van richtlijnontwikkeling in de jeugdzorg. Hieraan hebben zowel beroepsbeoefenaren en cliënten uit de jeugdzorg als ook wetenschappers meegewerkt. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van de ervaring die in andere sectoren is opgedaan met richtlijnontwikkeling en de invoering van richtlijnen.

Conclusies

Een belangrijke conclusie uit het project is dat zowel beroepskrachten als cliënten belang en urgentie van richtlijnontwikkeling onderschrijven. Bovendien is er voldoende kennis en bereidheid bij de betrokken partijen in de jeugdzorg om de richtlijnontwikkeling ter hand te nemen. Er wordt onder meer gedacht aan de ontwikkeling van richtlijnen over uithuisplaatsing, residentiële zorg, hechtingsstoornissen en de zorg voor kinderen met psychiatrische problematiek.


Titel:
Contouren van richtlijnontwikkeling jeugdzorg
Auteur:
Dronkers, F. en J. van Rossum
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
42 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies