Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Competenties in relatie tot de aanpak van kindermishandeling

Doel van deze publicatie is antwoord te geven op de vraag wat beroepskrachten die met kinderen en/of ouders werken moeten kennen en kunnen om kindermishandeling te signaleren en vervolgens te handelen. Dit is uitgewerkt in competenties die betrekking hebben op kennis, vaardigheden en houdingsaspecten.
De beschreven competenties zijn niet bedoeld als beoordelings- of selectiecriterium, maar als uitgangspunt voor het ondersteunen en versterken van de expertise van beroepskrachten.

Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor de regiocoördinatoren en beroepskrachten die in het kader van het project Regionale aanpak kindermishandeling voor hun regio een scholingsplan gaan opstellen.
Daarnaast wordt deze publicatie beschikbaar gesteld aan organisaties op het gebied van training en scholing, zowel de initiële beroepsopleidingen als aanbieders van bij- en nascholing. Deze organisaties kunnen de competenties gebruiken als uitgangspunt voor hun curriculum.

Beroepskrachten, werkgevers, beroepsverenigingen en vakbonden kunnen de competenties gebruiken om individueel of op groepsniveau te bespreken wat ervoor nodig is om beroepskrachten zo goed mogelijk toe te rusten voor de aanpak van kindermishandeling. Ook voor vrijwilligers die veel met kinderen werken, bijvoorbeeld in de scouting of bij sportverenigingen, bieden de competenties een bruikbaar kader voor ondersteuning en training van medewerkers.


Titel:
Competenties in relatie tot de aanpak van kindermishandeling
Auteur:
Rossum, J. van, Ten Berge, I. en I. Anthonijsz
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
26 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies