Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Checklist kwaliteit zorgteam/ZAT primair onderwijs

De kwaliteit van zorgteams en ZAT’s wordt bepaald door een groot aantal factoren in en om de school. Denk naast de zorgteam en ZAT-besprekingen zelf ook aan de kwaliteit van de gehele zorgroute op school, binnen het samenwerkingsverband en de kwaliteit van de (afstemming) van het lokale zorgaanbod in de gemeente en/of regio.

Deze checklist

Met behulp van deze checklist bevordert u het gesprek over de kwaliteit van de samenwerking van scholen met zorgpartners. U kunt de checklist zowel gebruiken voor een check op de kwaliteit van een zorgteam, als voor een ZAT. Door deze kwaliteitscheck kan de kwaliteit van de zorg versterkt worden, waarmee vroegtijdiger, sneller en passender ondersteuning van leerlingen, hun ouders en leerkrachten geboden kan worden. In deze checklist is gekozen voor de route van een casus vanaf de signalering in de klas tot en met de evaluatie en nazorg. Daarnaast is de borging en afstemming met andere voorzieningen opgenomen. En uiteraard wordt gevraagd om te beoordelen in hoeverre de doelen van het zorgteam/ZAT worden behaald.

Voor wie

De checklist kan ingevuld worden door verschillende betrokkenen, zoals de intern begeleider of schoolleider, de coördinator van het samenwerkingsverband, de ZAT-voorzitter en de ZAT-deelnemers of de gemeente. Niet altijd zal iedereen over voldoende informatie beschikken om alle onderdelen goed te kunnen beoordelen. Samen kan een compleet beeld verkregen worden. Uiteraard kan deze lijst aangepast worden voor de eigen situatie; vragen kunnen toegevoegd of weggelaten worden. De checklist is daarom ook digitaal in Word-formaat beschikbaar.

Meer weten over kwaliteit binnen het ZAT? Bekijk dan ook de publicatie Kwaliteit ZAT! Primair onderwijs.


Titel:
Checklist kwaliteit zorgteam/ZAT primair onderwijs
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Werkbladen
Omvang:
4 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies