Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Borgen van drie schoolinterventies

De uitdaging van cyclisch verbeteren

Het Ministerie van Justitie heeft drie schoolinterventies laten ontwikkelen: 'Baas in eigen soap', 'Gedrag: ik doe ertoe!' en 'Leerlingbemiddeling'. Deze hebben als doel het klimaat op school preventief te verbeteren. Om interventies ook op lange termijn goed te laten werken, is een goede implementatie van cruciaal belang.

Borging interventies belangrijk

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ondersteuning gegeven bij de implementatie van deze interventies. Een belangrijke vraag bleek: hoe kan een kostensystematiek ingericht worden waarmee de interventies continu verbeterd worden en hoe kan men zicht houden op het gebruik van de interventie? Oftewel in het verder verspreiden van een interventie zijn stappen te voorzien die belangrijk zijn in het duurzaam borgen van een interventie en waar bij de ontwikkeling al bij stilgestaan moet worden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarom een checklist ontwikkeld die in dit rapport is opgenomen. Daarnaast worden de drie schoolinterventies beschreven en maakt dit rapport inzichtelijk wat nodig is om interventies duurzaam te borgen.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft dit rapport geschreven in opdracht van het ministerie van Justitie, in samenspraak met de eigenaren van de interventies: Sardes, APS, Codename Future en Platform Leerlingbegeleiding.

Lees meer over de Implementatiewijzer


Titel:
Borgen van drie schoolinterventies. De uitdaging van cyclisch verbeteren
Auteur:
Wilschut, M. en C. ChĂȘnevert
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
33 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies