Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Beter in Beeld

Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering

Dit onderzoek heeft als doel gemeenten en praktijkprofessionals meer zicht te bieden op de jongvolwassenen die voor hun 18e te maken hadden met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel en die na het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog brede ondersteuning kunnen gebruiken op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Over welke jongvolwassenen hebben we het precies en hoe kunnen we hen het beste voor en na hun 18e jaar ondersteunen?

Het onderzoek is samen met beleidsmedewerkers gemeenten, professionals en ervaringsdeskundige jongeren uit drie regio’s uitgevoerd. De activiteiten in het kader van dit onderzoek sluiten aan bij de landelijke Aanpak 16-27.


Titel:
Beter in Beeld. Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering
Auteur:
Holdorp, J., M. Malmberg, B. Rijkbroek, B. Wijnen, R. Kooijman en I. Batyreva
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
56 pagina's
Beter in Beeld

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies