Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Beter beslissen over kindermishandeling

Onderzoek naar de effecten van gestructureerde oordeelsvorming middels ORBA

Het besluitvormingsproces bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling is sinds de invoering van de ORBA-werkwijze aanzienlijk verbeterd. Dat blijkt uit het effectonderzoek 'Beter beslissen over kindermishandeling' dat door het Nederlands Jeugdinstituut en de Radboud Universiteit Nijmegen is uitgevoerd.

Voorkomt subjectieve besluitvorming

ORBA is een nieuwe werkwijze waarmee beroepskrachten vermoedens van kindermishandeling kunnen beoordelen en een goede afweging kunnen maken over de vervolgstappen. Alle Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) werken nu een aantal jaar met deze methode. De bureaus jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming beoordelen de kwaliteit van de besluitvorming sindsdien als significant beter. ORBA staat voor 'Onderzoek Risicotaxatie Besluitvorming AMK’s' en is erop gericht om de nadelen van subjectieve, intuïtieve besluitvorming te ondervangen door het besluitvormingsproces te systematiseren en te expliciteren plus empirisch onderbouwde inhoudelijke richtlijnen aan te reiken. Tussen 2007 en 2009 is ORBA bij alle AMK’s geïmplementeerd.


Titel:
Beter beslissen over kindermishandeling. Onderzoek naar de effecten van gestructureerde oordeelsvorming middels ORBA
Auteur:
Berge, I. ten, C. Bartelink en L. de Kwaadsteniet (redactie)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
123 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies