Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Beslissen over effectieve hulp

Wat werkt in indicatiestelling?

Indicatiestelling is het proces van beoordelen wat er aan de hand is en beslissen welke hulp aansluit bij de vragen en problemen van ouders en kinderen. Een zorgvuldig proces van indicatiestelling is een voorwaarde voor effectieve hulp. Het gaat dan niet alleen om de indicaties die bureau jeugdzorg opstelt voor de geïndiceerde jeugdzorg, maar ook om beslissingen voor verwijzing van ouders en kinderen naar andere instellingen in de keten van jeugdzorg, bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit rapport gaat in op essentiële kwaliteitskenmerken van deze indicatiestelling.

Effectieve indicatiestelling

Uit literatuuronderzoek blijkt dat drie elementen bijdragen aan een effectieve indicatiestelling:

  1. Professioneel indiceren; hulpverleners werken gestructureerd en transparant;
  2. 'Evidence based indiceren'; gebaseerd op onderzoek en kennis over 'wat werkt?';
  3. Indicatiestelling in dialoog met ouders en kinderen; ouders zijn actief betrokken bij het besluitvormingsproces.

In dit rapport vindt u meer informatie over deze drie elementen die bijdragen aan de effectiviteit van de indicatiestelling. Ook vindt u meer informatie over werkwijzen en middelen die deze drie elementen bevatten.


Titel:
Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?
Auteur:
Bartelink, C., I. ten Berge en T. van Yperen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
134 pagina's
Druk:
2e

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies