Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen

Instrument, handleiding en onderzoeksrapport 2009

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een screeningsinstrument ontwikkeld om het sociaal aanpassingsvermogen van kinderen en jongeren te in kaart te brengen. Hiermee kunnen hulpverleners globaal beoordelen of iemand een lichte verstandelijke beperking heeft. In de praktijk blijken hulpverleners het lastig te vinden om dit probleem te herkennen. Aangezien onderzoek uitwijst dat de mate van sociaal aanpassingsvermogen minstens evenveel zegt over een eventuele verstandelijke handicap als het IQ, kan dit instrument een goed hulpmiddel zijn om de juiste zorg te bepalen.

Twee versies

De BSA (Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen) is bestemd voor hulpverleners die een indicatie voorbereiden voor AWBZ-zorg of jeugdzorg. Er bestaan twee versies. Een voor kinderen die het (speciaal) basisonderwijs volgen (BSA-k) en een voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgesloten (BSA-j). Beide versies bevatten achttien vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen. Door zowel het sociaal aanpassingsvermogen als het IQ te beoordelen is vast te stellen of er sprake is van een lichte verstandelijke beperking. Bij het bepalen van de benodigde zorg moeten natuurlijk ook de opvoedingssituatie en leefomgeving van het kind of de jongere in kaart gebracht worden.


Titel:
Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen. Instrument, handleiding en onderzoeksrapport 2009
Auteur:
Schouten, R., L. Lekkerkerker en C. Konijn
Jaar:
Type:
Rapport

Publicaties downloaden:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies