Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg

Stand van de discussie

Hoe kan de jeugdzorg verbeterd worden? Daarover lopen de meningen uiteen. Grofweg zijn er twee meningen. Er zijn onderzoekers die vinden dat hulpverleners veel meer moeten gaan werken met specifieke interventies die ‘evidence-based’ zijn. Andere onderzoekers stellen dat het niet zoveel zin heeft de focus te richten op de implementatie van specifieke interventies; het gaat vooral om algemeen werkzame methoden. Men beroept zich daarbij op de onderzoeksliteratuur van onder meer de Amerikaanse onderzoeker Lambert. Zijn onderzoek zou uitwijzen dat 40% van de uitkomst wordt bepaald door factoren buiten de therapie, 30% door algemeen werkzame factoren, 15% door placebo-effecten en slechts 15% door specifieke methodiek. Dit rapport doet een verslag van een literatuurstudie naar de vraag of dit idee klopt.

 Onderzoeksvragen

Drie vragen staan bij dit onderzoek centraal:
1. Wat weten we - op basis van onderzoeksliteratuur - over de verhouding tussen de werkzaamheid van algemene factoren in de hulpverlening en die van specifieke methodieken?
2. Wat is de stand van de discussie over de weging van de algemene factoren en de specifieke methoden in dat verband?
3. Kunnen hulpverleners het beste investeren in algemene hulpverleningsprincipes of in specifieke methodieken?

Conclusie

Deze literatuurstudie laat zien dat er geen robuuste uitspraken zijn te doen over wat de verhouding is tussen de verschillende factoren. Er is weliswaar een duidelijke trend die laat zien dat de algemeen werkzame factoren een sterk effect lijken te hebben, maar de rol van specifieke methodieken is nog onvoldoende ontrafeld. Daar komt bij dat het beeld van de dominante algemene factoren is gebaseerd op het verleden. De stelling van de auteurs is dat – door de potentie van specifieke methodieken beter te gaan benutten - in de toekomst de verdeling over de genoemde factoren er heel anders uit kan komen te zien. De conclusie is dan ook dat de discussie over de verhouding tussen de algemeen werkzame factoren en specifieke methoden nog lang niet is beslecht.


Titel:
Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie
Auteur:
Yperen, T. van, M. van der Steege, A. Addink en L. Boendermaker
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies