Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Alert4you in de BSO

Tussenrapportage eerste monitorronde

Het Nederlands Jeugdinstituut verricht in opdracht van Het Kinderopvangfonds een monitoronderzoek naar de pilots van Alert4you in de BSO. Deze notitie is een tussenrapportage van dit monitoronderzoek naar aanleiding van de eerste monitorafname.

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:

  • Hoe zorgen de pilots ervoor dat zoveel mogelijk kinderen, inclusief ‘bijzondere’ kinderen, binnen de reguliere BSO-setting de optimale begeleiding en ontwikkelingskansen hebben?
  • Hoe zorgen de pilots ervoor dat ook bijzondere kinderen binnen een bijzondere BSO-setting de optimale begeleiding en ontwikkelingskansen krijgen?
  • Op welke wijze werken de pilots samen om kinderen binnen hun eigen setting, dus binnen de basisvoorzieningen, te laten opgroeien en aansluiting te bieden tussen onderwijs, opvang en zorg?
  • Wat is de grens tussen reguliere opvang en bijzondere opvang met betrekking tot het gedrag van het kind?

Titel:
Alert4you in de BSO. Tussenrapportage eerste monitorronde
Auteur:
Chênevert, C.. L Lekkerkerker en M. Balledux
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
87 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies