Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg

Eindrapportage

Sinds 2007 is vanuit het 'Actieplan Professionalisering Jeugdzorg' met succes gewerkt aan de professionalisering van de jeugdzorg. De resultaten van het actieplan staan beschreven in het 'Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage'.

Doelen

Het 'Actieplan Professionalisering Jeugdzorg' kent vier doelen:

  1. Het ontwikkelen van een overzichtelijke en samenhangende beroepenstructuur;
  2. Het verbeteren van de beroepsuitoefening door sterke beroepsverenigingen en de invoering van beroepsregistratie;
  3. Het verder opbouwen van kennis over beroepsethiek en tuchtrecht voor de gehele jeugdzorg; 
  4. Het actualiseren van de beroepsopleidingen en de bij- en nascholingsmogelijkheden.

Deze vier doelen zijn uitgewerkt in enkele deelprojecten. Het eindrapport 'Actieplan Professionalisering Jeugdzorg' bevat een toelichting van de aanpak en de resultaten per deelproject. Tot slot worden enkele algemene bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd.

Partners

Het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg werd uitgewerkt door de volgende partners:

  • Werkgevers/uitvoeringsorganisaties Jeugdzorg: MOgroep Jeugdzorg en Justitiële Jeugdzorgorganisaties (Raad voor de Kinderbescherming, HALT en Justitiële Jeugdinrichtingen);
  • Beroepsverenigingen: NIP, NVO, NVMW, Phorza;
  • Opleidingen: HBO-raad en MBO Raad;
  • Cliënten: Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg.

Deze partijen werden ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage
Auteur:
Berger, M., H. Hens, I. Jansen, D. Koets, I. Leene, B. Naninck en N. Zwikker
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
61 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies