Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

55 Vragen over effectiviteit

Antwoorden voor de jeugdzorg

De belangstelling voor het onderwerp ‘effectiviteit van de jeugdzorg’ neemt toe. Veel instellingen timmeren op dit terrein flink aan de weg. De verdere professionalisering van de sector is daarmee in een stroomversnelling geraakt. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt de ontwikkelingen met een databank van effectieve interventies, met factsheets over werkzame factoren en met voorlichting over het werken met richtlijnen en prestatie-indicatoren. Dit alles roept geregeld vragen op in de praktijk. Streeft het instituut ernaar dat hulpverleners in de jeugdzorg alleen nog maar met interventies uit de databank gaan werken? Heeft het wel nut om zo veel aandacht te besteden aan specifieke interventies als onderzoek laat zien dat de relatie tussen cliënt en hulpverlener erg belangrijk is? Welke rol spelen opleidingen eigenlijk in de verbetering van de effectiviteit?

Visie van het Nederlands Jeugdinstituut

Met dit rapport willen we duidelijk maken waar het Nederlands Jeugdinstituut staat als het gaat om het bevorderen van de effectiviteit van de jeugdzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut wil aansluiten bij de behoeften en vragen van professionals. Tegelijk probeert het instituut een stap verder te gaan door nieuwe inzichten aan te dragen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het werkveld. Vanuit dit perspectief geeft dit rapport antwoord op veelvoorkomende vragen. Het doel daarvan is drieledig:

  • Het verhelderen van het thema ‘effectiviteit’. Daarin wordt duidelijk dat het Nederlands Jeugdinstituut genuanceerd tegen het onderwerp aankijkt en met de nodige ambitie wil bijdragen aan de ontwikkelingen in het veld.
  • Met het formuleren van het antwoord consensus creëren: denken de professionals er allemaal hetzelfde over? Dat moet voorkomen dat we bij de verdere ontwikkeling van de sector verzanden in spraakverwarring of uiteenlopende ideeën.
  • Ten derde: ‘nieuwkomers’ in het thema zo veel mogelijk meenemen in de discussie. Zij kunnen daarop voortbouwen, wat de vooruitgang bevordert. 

Titel:
55 Vragen over effectiviteit. Antwoorden voor de jeugdzorg
Auteur:
Yperen, van, T. (eindredactie)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
69 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies