Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Beter omgaan met lastig gedrag in de klas

Gespreksmateriaal voor scholen in het voortgezet onderwijs

De handreiking ‘Beter omgaan met lastig gedrag in de klas’ biedt gespreksmateriaal om met elkaar van gedachten te wisselen hoe je met dit gedrag om gaat.

Gedrag, ook lastig gedrag, vindt altijd plaats in interactie met de omgeving; de leraar, de medeleerlingen, de klassensituatie, de thuissituatie en de opdrachten die de leerling moet uitvoeren. Dat betekent ook dat jouw rol als leerkracht er toe doet. De manier waarop jij naar een leerling kijkt, wat het gedrag van die leerling bij jou teweeg brengt en de manier waarop je jouw klassenorganisatie, je instructie en jouw relatie met de leerling vorm geeft, heeft effect op het gedrag van de leerling.

Het gaat dus niet zozeer over lastig gedrag van leerlingen, maar over de de manier waarop je als leerkracht omgaat met het gedrag van leerlingen. Daarmee heb je zelf de tools in handen om het gedrag te veranderen of er anders mee om te gaan.

Van deze publicatie is er ook een versie voor het primair onderwijs.


 


Titel:
Beter omgaan met lastig gedrag in de klas. Gespreksmateriaal voor scholen in het voortgezet onderwijs
Auteur:
Bosdriesz M., M. Evers en D. Wienke
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
16 pagina's
Beter omgaan met lastig gedrag in de klas

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies