Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Het draait om het kind!

Handleiding Monitor Pleegzorg (opvoedingsvariant)

De Monitor Pleegzorg (opvoedingsvariant) helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en risico's op een voortijdige afbreking van de plaatsing - een breakdown - in beeld te brengen. Op basis van de monitor kan een pleegzorgbegeleider met alle betrokkenen afspraken maken over de doelen en de begeleiding van kind, pleegouders en ouders.

De monitor is ontwikkeld voor de opvoedingsvariant van de pleegzorg. Daarbij is het uitgangspunt dat het kind langdurig kan opgroeien in het pleeggezin, tot aan het 18e levensjaar.

Deze handleiding beschrijft de achtergrond en samenstelling van de monitor en schetst hoe pleegzorgbegeleiders en organisaties de gegevens uit de monitor kunnen gebruiken. Verder bevat de handleiding werkkaarten en voorbeelden van vragenlijsten.

Het begeleidende eindrapport geeft informatie over de totstandkoming van de monitor, de resultaten van de twee pilotrondes en de voorwaarden voor een goede implementatie.

De Monitor Pleegzorg is ontwikkeld met zorgaanbieders De Rading, Horizon, Kompaan en de Bocht, Parlan en Youké in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers. Het project is mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland.


Titel:
Het draait om het kind! Handleiding Monitor Pleegzorg (opvoedingsvariant)
Auteur:
Lekkerkerker, L., M. de Baat en T. van Yperen
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
46 pagina's
Het draait om het kind!

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies