Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Evaluatie Jeugdwet

Meer kwaliteit en minder zorgen

Een evaluatie van de Jeugdwet drie jaar na invoering zegt nog weinig over het slagen van de transformatie. Laat de evaluatie van de wet onderdeel uitmaken van een bredere, meerjarige transformatiemonitor die de verbeterbeweging in de sector meer structureel voedt met sturingsinformatie voor beleid en praktijk. Die conclusie trekt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) naar aanleiding van een analyse van de invoering van de Jeugdwet. Het Rijk en ZonMW bereiden de evaluatie van de Jeugdwet voor die in 2017 op het programma staat en hebben het NJi om advies gevraagd over hoe dat het beste aangepakt kan worden.

Advies

Het stelsel van jeugdhulp draait door, gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid gepakt en en er lijken geen grote gaten te vallen in het aanbod. Maar het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de effecten van de wet, stelt het NJi. Het NJi heeft een aantal aandachtspunten opgesteld voor de evaluatie. Zo zijn er volgens de onderzoekers van het NJi ten aanzien van het doel 'Versterking pedagogisch klimaat in gezinnen, wijken en basisvoorzieningen en preventie zijn', onterecht geen evaluatievragen geformuleerd. Daarnaast gaan veel vragen over naar de totstandkoming van een goede toegang. Dat is goed, omdat de eerstelijn het scharnierpunt vormt van het nieuwe stelsel.

Het advies van het NJi is om daarbij niet zozeer het accent op de organisatievorm te leggen, maar vooral op de kwaliteit en de effectiviteit van de toegang. Verder constateert het NJi dat zeer weinig vragen gaan over de samenwerking met het onderwijs, terwijl over de hele breedte van het jeugdveld - van basis tot intensieve hulp - die samenwerking van belang is. Ook komt een aantal kwesties nu niet aan de orde. Het lijkt nuttig om na te gaan of de gemeenten in de juiste rol van opdrachtgever of netwerkende overheid komen en of de wet hen daarin faciliteert. Daarnaast lijkt het goed na te gaan of de professionele gemeenschap haar rol goed pakt en bijvoorbeeld opleidingen biedt die de transformatie voldoende ondersteunen.


Titel:
Evaluatie Jeugdwet. Meer kwaliteit en minder zorgen
Auteur:
Yperen, T. van, B. Wijnen en R. Hageraats
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
28 pagina's
Evaluatie Jeugdwet

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies