Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Integrale specialistische jeugdhulp

"Niemand kan het alleen. Ook wij als hulpverlening niet."

Kinderen en gezinnen met ernstige meervoudige problemen hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb, verslavingszorg en speciaal onderwijs. Die hulp moet samenhangend aangeboden worden vanuit één plan. Integrale specialistische jeugdhulp kan eraan bijdragen dat een gezin met minder hulpverleners te maken krijgt en dat er meer continuïteit komt in de zorg. Door bundeling van kennis wordt er vaak sneller resultaat behaald.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkenning gedaan naar voorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp. Deze brochure schetst de belangrijkste lessen uit die verkenning, geeft een korte beschrijving van de voorbeelden en laat betrokken professionals en cliënten aan het woord.


Titel:
Integrale specialistische jeugdhulp. "Niemand kan het alleen. Ook wij als hulpverlening niet."
Auteur:
Lange, M. de, E. E. Verheijden en C. Chênevert
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
12 pagina's
Integrale specialistische jeugdhulp

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies