Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Emancipatie van het jongerenwerk

Eindrapport

Het jongerenwerk lijkt hoofdzakelijk jongens te bereiken. Een van de redenen hiervoor is dat jongens meer overlast veroorzaken. Meisjes zijn in het gemeentelijk beleid minder in beeld als 'probleemjongeren'. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzocht het Nederlands Jeugdinstituut de volgende vragen:

  • Hoe ziet jongerenwerk in Nederland eruit?
  • Hoe wordt jongerenwerk voor meiden ingevuld?
  • En hoe kan het jongerenwerk meer meiden bereiken?

Succesfactoren voor meidenparticipatie

Het Nederlands Jeugdinstituut analyseert verschillende succesfactoren voor een toename van het aantal meiden. Veel meisjes willen bijvoorbeeld liever 'nuttige' activiteiten in een buurthuis dan een vrije inloop. Het is belangrijk dat het jongerenwerk aan meiden de mogelijkheid biedt om mede vorm te geven aan de activiteiten. Daarbij kan lokaal beleid de positie van het meidenwerk versterken of belemmeren. Als een gemeente prioriteit geeft aan overlastbestrijding, dan is het voor organisaties moeilijker om veel aandacht te besteden aan meidenwerk. In het onderzoeksrapport worden vijf goede voorbeelden van meidenwerk beschreven, en wordt het Nederlandse jongerenwerk vergeleken met jongerenwerk in Engeland en Duitsland. Het onderzoeksrapport sluit af met aanbevelingen voor de landelijke en lokale overheid en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk.


Titel:
Emancipatie van het jongerenwerk. Eindrapport
Auteur:
Gemmeke, M., P. Hilverdink, A. Hoogenes, M. Valkestijn, C. Vink en M. Smid
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
56 pagina's
Emancipatie van het jongerenwerk

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies