Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Deze factsheet gaat over hoe je als gemeente kunt bevorderen dat professionals in staat zijn tijdig signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op te vangen en adequaat te handelen. Dit vraagt in veel gevallen om deskundigheidsbevordering. Een belangrijke invalshoek daarbij is de invoering van de (wettelijk verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Titel:
Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld
Auteur:
Kooijman, K. en E.J. de Wilde
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
2 pagina's
Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies