Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie

Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls

Met het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg (2007-2010) en het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg (2011-2014) hebben verschillende partijen samengewerkt aan een breed maar coherent geheel aan activiteiten om de jeugdzorg op een hoger plan te tillen: de overheid, werkgevers, beroepsverenigingen en beroepsregisters, opleidings- en kennisinstituten en cli├źntenorganisaties. De nieuwe wetgeving voor de professionalisering van de jeugdzorg formaliseert deze kwaliteitsimpuls.

Uitgevoerde acties

Met het actieplan is eerst gewerkt aan een overzichtelijke beroepenstructuur, een betere aansluiting tussen opleiding en werkveld, het stimuleren van de beroepsregistratie, een doordachte beroepsethiek en actuele bij- en nascholingsmogelijkheden. Daarop volgde het implementatieplan. Hierbij ging het om de feitelijke beroepsregistratie van jeugdzorgprofessionals, het neerzetten van een helder kwaliteitskader en het ontwikkelen van beroepscodes en tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers.

Terugblik op proces

In deze terugblik staat in hoofdlijnen wat er tijdens de implementatiefase is gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Niet alleen om intern verantwoording af te leggen, maar ook om partijen die voor een vergelijkbare uitdaging staan te laten zien hoe dit professionaliseringsproces is aangepakt en wat daarbij goed en minder goed werkte.


Titel:
Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie. Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls
Auteur:
Berger, M., W. Vons
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
48 pagina's
Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies