Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Inclusive education: a suitable learning place for every Dutch child

De Nederlandse overheid vindt dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek moet zijn. Daarbij stelt de overheid zich ten doel dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs volgen. De overheid wil het systeem van onderwijsondersteuning samenhangender, simpeler, minder bureaucratisch en meer rendabel maken. Ook wil zij de kwaliteit van onderwijs aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften verbeteren en de onderwijsondersteuning beter afstemmen op zorg voor jeugd in het algemeen. Daarom treedt op 1 augustus 2014 de wet Passend Onderwijs in werking. Vanaf dan hebben scholen een zorgplicht. Reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs moeten in regionale samenwerkingsverbanden samenwerken om kinderen een passende onderwijsplek te bieden.

Deze Engelstalige factsheet geeft het huidige Nederlandse systeem van onderwijsondersteuning weer, de problemen die het systeem kent en de gewenste situatie. De factsheet beschrijft de plannen van de Nederlandse overheid tot en met februari 2013.


Titel:
Inclusive education: a suitable learning place for every Dutch child
Auteur:
Bosscher, N.
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
5 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies