Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Het rendement van Opstap in de basisschoolperiode (samenvatting)

Een longitudaal onderzoek naar effecten van een gezinsgericht stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Van Tuijl en Siebes, hebben de effecten van Opstap onderzocht. Zij richtten zich op het schoolse functioneren van kleuters in brede zin, waarbij niet alleen gekeken werd naar testprestaties, maar ook naar leerkrachtbeoordelingen van gedrag en prestaties van de kinderen en doorstroming in het onderwijs.
Kleuters uit gezinnen die Opstap volgden (de programmagroep) werden vergeleken met kleuters uit gezinnen die geen programma volgden maar verder vergelijkbaar waren (de controlegroep). In feite was de vraag of Opstap een 'surpluseffect' had bovenop de basisschool. Beide groepen kinderen werden zowel bij de start als bij het beëindigen van het programma getest en ook enige tijd daarna.

U  kunt de onderzoekssamenvatting ook bestellen via stapprogramma@nji.nl.


Titel:
Het rendement van Opstap in de basisschoolperiode (samenvatting). Een longitudaal onderzoek naar effecten van een gezinsgericht stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen
Auteur:
Tuijl, C. van en R. Siebes
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
13 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies